توضیحات

پیش دبستانی ودبستان پسرانه لقمان حکیم     (پیش دبستانی و دبستان لقمان حکیم)

مدیریت: آقای نجفی

تلفن تماس پیش دبستانی و دبستان: 37751299-031         33775402-031

اصفهان،خیابان باغ زیار،خیابان سید اعظم،کوچه بنوت،پیش دبستانی ودبستان لقمان حکیم (مدرسه لقمان حکیم)

 

 

 

(دبستان پسرانه لقمان حکیم-پیش دبستانی پسرانه لقمان حکیم-دبستان لقمان حکیم-پیش دبستانی لقمان حکیم)

(پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه لقمان حکیم-پیش دبستانی و دبستان غیرانتفاعی پسرانه لقمان حکیم)

موقعیت

اصفهان،خیابان باغ زیار،خیابان سید اعظم،کوچه بنوت،پیش دبستانی ودبستان لقمان حکیم (مدرسه لقمان حکیم)

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید