توضیحات

پارچه مبلی الهیه

مدیریت: آقای علی اکبری

فعالیت: بورس پارچه مبلی ایرانی و خارجی

تلفن همراه: 09132037705

اصفهان خیابان امام خمینی.ابتدای خیابان شریف غربی

موقعیت

اصفهان خیابان امام خمینی.ابتدای خیابان شریف غربی

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید