توضیحات

موسسه بینایی سنجی و عینک زنده رود

مدیریت: دکتر محمد سعید خوروش

فعالیت: بینایی سنجی زنده رود

تلفن تماس: 32202141-031

اصفهان،خیابان شمس آبادی،روبروی درب اصلی،بیمارستان عیسی بن مریم،مؤسسه بینایی سنجی وعینک زنده رود

 

(موسسه بینایی سنجی وعینک زنده رود)

موقعیت

اصفهان،خیابان شمس آبادی،روبروی درب اصلی،بیمارستان عیسی بن مریم،مؤسسه بینایی سنجی وعینک زنده رود

بنر ویژه
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید