توضیحات

دکترنوشین امیر پور

دکترای تخصصی علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی اصفهان

دکترای تخصصی PHD علوم تشریحی بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در رشته علوم تشریحی است که به اعطای مدرک می انجامد. رشته علوم تشریحی یکی از مهمترین رشته های علوم پایه پزشکی است که به مطالعه و تحقیق در ساختمان بدن انسان در سه زیر مجموعه به شرح ذیل می پردازد

-کالبد شناسی

-بافت شناسی

-جنین شناسی

-آناتومی بدن

تلفن تماس: 37929152-031

اصفهان،دروازه شیراز (میدان آزادی)،خیابان هزار جریب،حدفاصل خیابان آزادی و خیابان مرداویج،دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی،دکترنوشین امیرپور (دکتر نوشین امیرپور)

موقعیت

اصفهان،دروازه شیراز (میدان آزادی)،خیابان هزار جریب،حدفاصل خیابان آزادی و خیابان مرداویج،دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی،دکترنوشین امیرپور (دکتر نوشین امیرپور)

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید