توضیحات

دبیرستان غیردولتی دخترانه آزاده  (دبیرستان دخترانه آزاده)

مدیریت: خانم فاطمه امیری

فعالیت: دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه آزاده

تلفن تماس: 36624534-031 - 36625282-031

تلفن همراه: 09133191171

اصفهان،خیابان شیخ صدوق شمالی،جنب مسجد حجت اکبر،دبیرستان دخترانه غیردولتی آزاده  (دبیرستان دخترانه غیر دولتی آزاده)

موقعیت

اصفهان،خیابان شیخ صدوق شمالی،جنب مسجد حجت اکبر،دبیرستان دخترانه غیردولتی آزاده  (دبیرستان دخترانه غیر دولتی آزاده)

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید