توضیحات

دبستان دخترانه غیردولتی نگین شهر   (دبستان نگین شهر)

مدیریت: خانم شایسته اسدالهی

تلفن تماس: 32730987-031

اصفهان،خیابان نشاط،بین چهارراه فرشادی و چهارراه نقاشی،ابتدای کوچه شیخ یوسف،دبستان دخترانه غیر انتفاعی نگین شهر (دبستان نگین شهر)

 

 

(دبستان دخترانه غیرانتفاعی نگین شهر)

موقعیت

اصفهان،خیابان نشاط،بین چهارراه فرشادی و چهارراه نقاشی،ابتدای کوچه شیخ یوسف،دبستان دخترانه غیر انتفاعی نگین شهر (دبستان نگین شهر)

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید